Vi som jobbar

Personal

Jani Kataja, föreståndare och pedagog
Usra Rahim Saleh, barnskötare
Katarina Ekman, fritidslärare
Magnus Arndtzen, fritidsledare
Johan Andersen, fritidsledare

 

Jani och Katarina är med i Högalidsskolans elevhälsoteam samt trygghetsgrupp som har till ändamål att motverka mobbing.

På förmiddagar arbetar Katarina som elevcoach på högstadiets rastverksamhet.