Vi som jobbar

Personal

Jani Kataja, föreståndare och pedagog
Usra Saleh, barnskötare
Max Lundgren, fritidsledare
Magnus Arndtzen, fritidsledare
Magnus Jernström, fritidsledare

 

Jani är med i Högalidsskolans elevhälsoteam samt trygghetsgrupp som har till ändamål att motverka mobbing.

På förmiddagar arbetar Magnus och Magnus på högstadiets rastverksamhet.