Vattenskada på Emmesve

Tyvärr har det skett en vattenskada på nedervåningen av vårt hus. Följande skrev rektorn på skolans hemsida:
”Byggnaden som inrymmer Emmesve samt rastverksamhet för högstadiet, D-huset, har drabbats av en vattenskada i samband med ett skyfall under sommaren. Detta medför att undervåningen inte kan brukas innan höstlovet (v.44). Övervåningen disponerar vi som vanligt. Vi har fått försäkringar av byggentreprenören att den luft som ventileras ut från nedervåningen under torkperioden inte når övervåningen. Detta innebär att elever som befinner sig på Emmesve och rastverksamheten inte ska få i sig ohälsosamma partiklar från saneringsarbetet.

/Emil Kilsäter”

Detta kommer inte att påverka inskolningsdagarna på Emmesve mer än att vi får ha verksamheten på övervåningen samt att vi äter lunch och mellanmål i skolans matsal.

Vi kommer att ha extra personal under höstterminen för att kunna ha delar av verksamheten utomhus och i gymnastiksalarna.