Om Emmesve

Emmesve är fritidsverksamheten för alla elever i mellanstadiet.
Här erbjuds samvaro med kompisar i trygg miljö efter skolan, mellanmål och olika aktiviteter. Välkommen hit!

Emmesve drivs i föreningsform i nära samarbete med skolan. Emmesve skall vara en rolig och trygg plats dit barnen gärna går efter skolan för att umgås med kompisar, vara med i aktiviteter, samt äta mellanmål. Barnen skall känna att de har någon att vända sig till om de har problem med något eller känner sig utanför. En väl fungerande personalgrupp bidrar till att alla barn blir sedda. Barnen skall känna att verksamheten och personalen är till för dem. De skall känna sig respekterade av personal och kompisar och på motsvarande sätt visa respekt tillbaka.

På Emmesve kan barnen ”bara vara”, de kan själva ta initiativ till olika aktiviteter (pingis, sällskapsspel, pyssel, innebandy…), eller de kan ta del av det utbud som personalen särskilt inbjuder till.

Telefonnummer: 076 129 17 68

Högalidsskolans hemsida: www.hogalidsskolan.stockholm.se

Emmesve på Instagram

Öppettider

Våra öppettider är: Måndag-torsdag 13.00–17.30, fredag 13.00–17.00.
På loven har vi öppet för lovanmälda barn mellan 08.00-17.00.
Anmälan skickas ut i god tid innan skolloven.

De regler som gäller för öppettider för fritidsklubb(Emmesve) finns i skollagen, 14 kap. 4, 7 och 8 §§. Emmesve ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Ramtiden för öppen fritidsverksamhet är efter skolan slut och fram till klockan 18.30. Öppen fritidsverksamhet ska erbjudas barnen under den del av dagen då de inte går i skolan och under lov och studiedagar. Emmesve och Högalidsskolan har kommit överens om att samarbeta under vissa perioder t.ex. under sommarlov och jullov samt planeringsdagar.

Mellanmål

Serveras i mellisrummet från ca en halvtimme efter att de första eleverna har slutat för dagen till ca en halvtimme efter att den sista klassen har slutat. Vi serverar mellanmål varje dag och det kan bl.a. bestå av:

• Mjölk, risifrutti eller yoghurt
• Frukt eller grönsak
• Flera sorters mjukt bröd samt olika sorter hårt bröd.
• Varierande pålägg (t.ex. ost, kalkon, leverpastej, prickig korv, kaviar mm.)

På vissa fredagar serverar vi fredagsmys, tex. piggelin, popcorn, kaka eller liknande.

Avgift och anmälan

Avgiften per månad är 300 kr för 6:or, 300 kr för 5:or och 600 kr för 4:or. Juni och augusti halv avgift.

Vänligen notera att avgiften betalas månadsvis i förskott, samt att anmälan är bindande och gäller terminsvis. Den kan göras direkt till föreståndaren, eller via skolans webbplats. Som anmälan räknas även betald avgift.

Blanketten måste lämnas in för att verksamheten ska få bidrag från utbildningsnämnden i Stockholms kommun och för att vi ska ha barnets kontaktuppgifter.

Barn från andra kommuner erhåller ej Stockholms kommuns fritidspeng och vi måste därför ta ut en extra avgift på 300kr/mån.

Alla barn i Högalidsskolan har rätt till plats. Barn från andra skolor är välkomna i mån av utrymme.

Utveckling och synpunkter

Vi vill gärna att ni hör av er om ni har några funderingar eller synpunkter på vår verksamhet.

Är det något som inte känns bra för er som vårdnadshavare eller för barn som går hos oss så vill vi att ni mailar till oss på emmesve@gmail.com eller ringer 076-129 17 68 på förmiddagstid.

Emmesve som verksamhet strävar efter att vara lyhörda för de behov och intressen som finns i den barngrupp som vi har just nu. Vi tar tacksamt emot era idéer om hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Verksamheten

Månadsbrev skickas per e-mail eller per post om så önskas. Månadsbreven publiceras även här på bloggen.

Styrelsen, som består av föräldrar, tar gärna emot synpunkter och önskemål. Emmesves föreståndare kan förmedla kontakt.

Föräldramöte med information till nytillkomna elever på skolan äger rum i maj varje år.

Årsmöte hålls varje år i september. På årsmötet väljs styrelse och andra funktionärer.

Personalen eftersträvar en nära vardagskontakt med föräldrarna, för att vi tillsammans ska kunna verka för en bra och trygg fritid för barnen.